อนุทิน #92185

เข้าพรรษาแล้ว ขอให้ยึดมั่น ถือมั่นอยู่ในศีลและธรรม จะเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีศัตรูรบกวน
เขียน:

ความเห็น (0)