อนุทิน 92164 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในหลายหลักสูตรไม่ได้วางพื้นฐานของการทำวิจัย ผลลัพธ์คืองานวิจัยในระดับปริญญาโทมีปัญหา

เขียน 14 Jul 2011 @ 13:33 ()


ความเห็น (0)