อนุทิน 92164 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีในหลายหลักสูตรไม่ได้วางพื้นฐานของการทำวิจัย ผลลัพธ์คืองานวิจัยในระดับปริญญาโทมีปัญหา
  เขียน:  

ความเห็น (0)