อนุทิน 92111 - กิตติพงศ์ พลเสน

  ติดต่อ

ยิ่งช่วงการจัดตั้งรัฐบาลยิ่งนานเท่าไหร่ ยิ่งได้เรียนรู้วิธีคิดของนักการเมือง ที่แท้จริงแล้วต้องทำหน้าทีเป็นตัวแทนของประชาชน ได้มากเท่านั้น !
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)