อนุทิน 92111 - กิตติพงศ์ พลเสน

ยิ่งช่วงการจัดตั้งรัฐบาลยิ่งนานเท่าไหร่ ยิ่งได้เรียนรู้วิธีคิดของนักการเมือง ที่แท้จริงแล้วต้องทำหน้าทีเป็นตัวแทนของประชาชน ได้มากเท่านั้น !

เขียน 13 Jul 2011 @ 17:42 () แก้ไข 13 Jul 2011 @ 18:26, ()


ความเห็น (0)