อนุทิน #92111

ยิ่งช่วงการจัดตั้งรัฐบาลยิ่งนานเท่าไหร่ ยิ่งได้เรียนรู้วิธีคิดของนักการเมือง ที่แท้จริงแล้วต้องทำหน้าทีเป็นตัวแทนของประชาชน ได้มากเท่านั้น !
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)