อนุทิน #92088

@@@ก่อนทำบุญ  ท่านจงละบาปเสียก่อน  

แล้วทำจิตให้เกิดเมตตา  บุญนั้นจะมีผลมาก@@@

เขียน:

ความเห็น (0)