อนุทิน 92088 - krugui

  ติดต่อ

@@@ก่อนทำบุญ  ท่านจงละบาปเสียก่อน  

แล้วทำจิตให้เกิดเมตตา  บุญนั้นจะมีผลมาก@@@

  เขียน:  

ความเห็น (0)