อนุทิน 92088 - krugui

krugui

@@@ก่อนทำบุญ  ท่านจงละบาปเสียก่อน  

แล้วทำจิตให้เกิดเมตตา  บุญนั้นจะมีผลมาก@@@

เขียน 13 Jul 2011 @ 10:51 ()


ความเห็น (0)