อนุทิน 9208 - Boo

  ติดต่อ

@9199  ขอบคุณป๋าดลค่ะ

 

  โดดเดี่ยว แต่ไม่ เดียวดาย

... พี่น้อง ทั้งหลาย ยังเป็นเพื่อน

... ห่างกาย แต่ใจ ย้ำเตือน

... เพื่อนนั้น มิทิ้ง กันไป

 

... ดีเลว ถูกผิด คิดได้

... ร่วมหัว จมท้าย ไม่ผัน

... ชั่วดี เห็นได้ เร็ววัน

... เวลา เท่านั้น เยียวยา

 

... จากไป ก็ต้อง กลับมา

... พร้อมหน้า ต่อสู้ รู้สนอง

... แผ่นดิน บ้านเกิด เมืองนอน

... นกน้อย จักต้อง เติบโต

 

... เชื่อมั่น ศรัทธา หน้าที่

... คนดี พระจะ คุ้มครอง

... ผลัดใบ แตกกิ่ง ช่ำชอง

... ฉลอง ชัยชนะ ธรรมทาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)