อนุทิน 92075 - ทนัน ภิวงศ์งาม

ในวันหนึ่งนั้น จ๋ำกั๋นไว้หนา หื้อแบ่งเวลา กะหลาทั่วถ้วน
ก๋ารงานครอบครัว ส่วนตั๋วอย่าส้วน สังคมสมควร ก๋าละ
วันวันแบ่งไป เลื่อนไหลระยะ แต่ว่าหื้อได้ ตึงมวล
คนที่เฮาฮัก ฮักเฮาสงวน เวลาอันควร หวนฮักตอบส้าย.

เขียน 13 Jul 2011 @ 07:29 ()


ความเห็น (0)