อนุทิน 92063 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

...แบกขันธ์ห้ามานานนัก
เกินผ่อนพักน่าใจหาย
ทุกข์โศกทุรนทุราย

กว่าชีพวายหมายสิ่งใด...

                    ธรรมทิพย์
  เขียน:  

ความเห็น (0)