อนุทิน #92052

| อนุทิน ... ๑๗๗๙ |

สมการคณิตศาสตร์ "ความคาดหวัง"

"ความจริง" ที่เจอสูงกว่า "ความคาดหวัง" เท่ากับ "ความสมหวัง"

"ความจริง" ที่เจอต่ำกว่า "ความคาดหวัง" เท่ากับ "ความผิดหวัง"

เขียน:

ความเห็น (0)