อนุทิน 91965 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • จัดอบรมพัฒนางานประกันคุณภาพภายในเรียบร้อยไปอีก ๑ งาน
  • กำลังดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่าน ติดป้ายคำคมที่โรงอาหาร
  • เตรียมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ
  • เตรียมเข้าค่ายโครงการต้นกล้ารากแก้วการอ่าน
  • ...หนึ่งชีวิตทำอะไรมากมายแต่ก็ดีกว่ามานั่งเสียดายเมื่อไม่มีโอกาสจะทำ...
                                        
                                                                     ธรรมทิพย์
เขียน 10 Jul 2011 @ 22:51 ()


ความเห็น (0)