อนุทิน 91927 - โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งล้านนา

  ติดต่อ

ดร.ยงยุทธ (กีรติ) ยศยิ่งยง - การจัดการความรู้ในองค์กร - ความหมายและกระบวนการจัดการความรู้ในองค์การ http://t.co/h7U9hWb
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)