อนุทิน 91927 - โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งล้านนา

ดร.ยงยุทธ (กีรติ) ยศยิ่งยง - การจัดการความรู้ในองค์กร - ความหมายและกระบวนการจัดการความรู้ในองค์การ http://t.co/h7U9hWb

เขียน 10 Jul 2011 @ 01:14 () แก้ไข 10 Jul 2011 @ 01:51, ()


ความเห็น (0)