อนุทิน 91926 - โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งล้านนา

ดร.ยงยุทธ (กีรติ) ยศยิ่งยง - องค์กรแห่งนวัตกรรม - ปัจจัยและหลักการพื้นฐานขององค์กรแห่งนวัตกรรม http://t.co/lTO1H2d

เขียน 10 Jul 2011 @ 01:12 () แก้ไข 10 Jul 2011 @ 01:51, ()


ความเห็น (0)