อนุทิน 91926 - โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งล้านนา

  ติดต่อ

ดร.ยงยุทธ (กีรติ) ยศยิ่งยง - องค์กรแห่งนวัตกรรม - ปัจจัยและหลักการพื้นฐานขององค์กรแห่งนวัตกรรม http://t.co/lTO1H2d
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)