อนุทิน 91925 - โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งล้านนา

ดร.ยงยุทธ (กีรติ) ยศยิ่งยง - องค์กรแห่งนวัตกรรม - ความหมายและองค์ประกอบองค์กรแห่งนวัตกรรม http://t.co/WgkV6Ca

เขียน 10 Jul 2011 @ 01:11 () แก้ไข 10 Jul 2011 @ 01:51, ()


ความเห็น (0)