อนุทิน 91922 - โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งล้านนา

ดร.ยงยุทธ (กีรติ) ยศยิ่งยง - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - ความหมายและกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ http://t.co/TIIik09

เขียน 10 Jul 2011 @ 01:06 () แก้ไข 10 Jul 2011 @ 01:51, ()


ความเห็น (0)