อนุทิน #91922

ดร.ยงยุทธ (กีรติ) ยศยิ่งยง - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - ความหมายและกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ http://t.co/TIIik09
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)