อนุทิน 91922 - โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งล้านนา

  ติดต่อ

ดร.ยงยุทธ (กีรติ) ยศยิ่งยง - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - ความหมายและกระบวนการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ http://t.co/TIIik09
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)