อนุทิน 91921 - โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งล้านนา

ดร.ยงยุทธ (กีรติ) ยศยิ่งยง - เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหาร - ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหาร http://t.co/9Y7GAsj

เขียน 10 Jul 2011 @ 01:05 () แก้ไข 10 Jul 2011 @ 01:51, ()


ความเห็น (0)