อนุทิน 91916 - โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งล้านนา

ดร.ยงยุทธ (กีรติ) ยศยิ่งยง - Dr. Y. Yongyoot Sharing Points Center - วิชาพฤติกรรมองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ http://t.co/B7lTNi7

เขียน 10 Jul 2011 @ 00:55 () แก้ไข 10 Jul 2011 @ 00:57, ()


ความเห็น (0)