อนุทิน 91915 - โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งล้านนา

ดร.ยงยุทธ (กีรติ) ยศยิ่งยง - Dr. Y. Yongyoot Sharing Points Center - วิชาโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ http://t.co/wghTKCd

เขียน 10 Jul 2011 @ 00:53 () แก้ไข 10 Jul 2011 @ 00:57, ()


ความเห็น (0)