อนุทิน 91913 - โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งล้านนา

ดร.ยงยุทธ (กีรติ) ยศยิ่งยง - การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ - ความหมายและกระบวนการ http://t.co/LbnkmQ1

เขียน 10 Jul 2011 @ 00:38 () แก้ไข 10 Jul 2011 @ 00:57, ()


ความเห็น (0)