อนุทิน 91912 - โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติแห่งล้านนา

ดร.ยงยุทธ (กีรติ) ยศยิ่งยง - การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ - แนะนำหนังสือ http://t.co/WS87QMP

เขียน 10 Jul 2011 @ 00:36 () แก้ไข 10 Jul 2011 @ 00:57, ()


ความเห็น (0)