อนุทิน 91902 - มะปรางเปรี้ยว

icon+1 นั้น design ในส่วนของ feedback ไม่ค่อยดี ถ้าไม่สังเกตุจะมองไม่รู้ว่าคลิกไปแล้ว เพราะยังดูเป็นปุ่มที่ยังคลิกได้&messageแสดงไม่ชัดด้วย

เขียน 09 Jul 2011 @ 21:39 () แก้ไข 09 Jul 2011 @ 22:02, ()


ความเห็น (0)