อนุทิน 91875 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คำสอนทางพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ ดังนั้นพุทธศาสนาจึงไม่กลัวต่อการ "พิสูจน์"

แต่การที่จะพิสูจน์นั้นจะต้องละเอียด ถี่ถ้วน รอบคอบ และเป็นไปตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้

คำสอน หลักการที่พระพุทธองค์ทรงบอกไว้เมื่อกว่า 2500 ปี ไม่เคยล้าสมัย เป็นทองแท้ที่ไม่กลัวไฟ และกล้าท้าทายให้นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามา "พิสูจน์..."

เขียน 09 Jul 2011 @ 11:13 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:45, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กำลังใจให้ ใกล้แล้วที่มนุษย์กำลังจะเข้าใจ มิติเชิงเวลา จนเกิด วัฎะ การเกิดซ้ำ ๆ ได้ วิทยาศาสตร์ก็ย่อมพิสูจน์ได้

์Nop
IP: xxx.77.208.120
เขียนเมื่อ 

เชื่อว่า พุทธศาสนา นั้นเป็นสิ่งที่ วิทยาศาสตร์ ยังค้นไม่พบ หรือกว่าจะพบก็อีกนานนนน...........

คนที่จุดประเด็นเรื่องพุทธศาสนกับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเดียวกัน ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่า

เค้า.........พูดจริง ไม่ได้บ้า หรือเพี้ยนแต่อย่างใด