อนุทิน 91870 - เด็ก ห.จ.ว

ตอนนี้โรงเรียนของเราก็อยู่ในช่วงการเตรียมการประเมิน นักเรียนทุกคนต้องเตรียมการประเมินครูและนักเรียนช่วยกันคิดเพื่อเตรียมการประเมิน ห้องคณิตของเราก็มีกิจกรรมอาทิเช่น การพับกระดาษ เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ คณิตศาสตร์กับศิลปะ เพื่อเป็นการประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนศิลปะ การสร้างสรรค์ผลงานจาก gsp เพื่อเป็นการเรียนรู้กัย ict การปลูกถั่ว โดยทำเป็นฟังก์ชันการคาดคะเน

เขียน 09 Jul 2011 @ 09:45 ()


ความเห็น (0)