อนุทิน 91828 - พรรณี

@ ๒๐

วิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาที่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอนนี้ 

๑. เขียนรายละเอียดกำกับไว้ด้วยว่า เอกสารฉบับนั้นใช้สำหรับทำอะไร 

๒. กำกับ วัน/เดือน/ปี เขียนลงบนสำเนาที่ใช้ด้วย ซึ่งจะช่วยกำหนดอายุการใช้งานสำเนาได้

๓. เขียนข้อความทั้งหมดทับลงบนสำเนาส่วนที่เป็นบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นๆ

๔. ควรเซ็นด้วยปากกาสีดำเท่านั้น เพราะเครื่องถ่ายเอกสาร บางเครื่อง สามารถถ่ายเอกสารโดยดึงหมึกสีน้ำเงินออกได้ แต่ไม่สามารถดึงหมึกสีดำออกได้ หรือถ้าดึงสีดำออกได้ข้อความก็จะหายไปหมดเลยทั้งหน้า

เขียน 08 Jul 2011 @ 17:13 ()


ความเห็น (0)