อนุทิน 91825 - มะปรางเปรี้ยว

กลับมาใช้ Outcome Mapping ในการวางแผนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้

เขียน 08 Jul 2011 @ 14:52 () แก้ไข 08 Jul 2011 @ 15:59, ()


ความเห็น (0)