อนุทิน #91822

เข้าวันที่สอง ตลุยกันทำ Outcome mapping เพื่อการดำเนินงานพัฒนาและดูแล GotoKnow อย่างเป็นระบบและติดตามการประเมินผลได้สะดวก
เขียน:

ความเห็น (0)