อนุทิน 91822 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เข้าวันที่สอง ตลุยกันทำ Outcome mapping เพื่อการดำเนินงานพัฒนาและดูแล GotoKnow อย่างเป็นระบบและติดตามการประเมินผลได้สะดวก

เขียน 08 Jul 2011 @ 14:27 ()


ความเห็น (0)