อนุทิน 91815 - นีโอ..เบเกอรี่

เดือนกรกฎาคม... - ทำแลบ..ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ - ๑๒ - ๑๓ อบรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - ๑๔ พิธีไหว้ครู - ๒๐ ลานวัฒนธรรม - ๒๕ - ๒๗ งานวิชาการ - ๒๘ พานักศึกษาไปดูงาน @[email protected]
เขียน 08 Jul 2011 @ 11:49 ()


ความเห็น (0)