อนุทิน 91815 - นีโอ..เบเกอรี่

เดือนกรกฎาคม…

  • ทำแลบ..ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
  • ๑๒ - ๑๓ อบรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • ๑๔ พิธีไหว้ครู
  • ๒๐ ลานวัฒนธรรม
  • ๒๕ - ๒๗ งานวิชาการ
  • ๒๘ พานักศึกษาไปดูงาน @_@
เขียน 08 Jul 2011 @ 11:49 ()


ความเห็น (0)