อนุทิน 91771 - คำแสนดอย

ขอบพระคุณ G2K สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แห่งนี้ ณ.วันนี้ ตัวของนกได้ใช้ KM ไปดำเนินงานในพื้นที่งานวิจัยของตนเอง ประสบสำเร็จได้รับงานวิจัยอันดับที่๑ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขานวัตกรรมภูมิปัญญา อยากขอบพระคุณคลังความรู้ที่มีค่าแห่งนี้ ตลอดเวลาที่หายเงียบไปได้ทุ่มเทไปกับกับงานวิจัยและการทำความเข้าใจกับกระบวนการของ KM จนเข้าใจแจ่มชัดแล้ว จะตั้งใจแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าให้กับผู้ที่สนใจที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปํญญาท้องถิ่น..

เขียน 07 Jul 2011 @ 09:45 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:45, ()


ความเห็น (0)