อนุทิน 91758 - สุริยา

สุริยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สือมวลชนเปรียบเสมือนกระจกใสที่ส่องไห้เห็นภาพความเป็นไปในสังคม งานสื่อที่อยู่บนฐานของการทำงานเพื่อประชาชน มีอุดมการณ์ในความมุ่งมั้น เสียสละ ใช้ความอดทน บนราดฐนแห่งความดีงามเป็นอีกหนึ่งพลังยิ่งใหญ่ที่ได้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม วิทยุจัดเป็นสื่อสำคัญที่เข้าถึงประชาชนทุกระดับ มีพลังในการสื่อสาร และมีความเป็นผู้นำทางความคิดของประชาชน จึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อการสร้างความความคิดและจะนำไปสู่การกลั่นกรองความปรารถนาดีต่อกันด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อความรู้สึกของประชาชนและสังคม

เขียน 06 Jul 2011 @ 23:34 ()


ความเห็น (0)