อนุทิน 91748 - ทองย้อย

ทองย้อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมไปที่วัดเขาวัง ราชบุรี ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๙๐๐ ถึง ๒๐๐๐ ยกเว้นวันโกนกับวันพระ ผมไป “ถวายความรู้” ให้แก่ “พระเณร” ที่ท่านจะสอบบาลี พระเณรที่ผมไปถวายความให้ท่านมีแค่ ๓ รูป เป็นนักเรียนชั้นเปรียญธรรม ๔ (4) ประโยค ๒ รูป (เป็นพระภิกษุ ๑ รูป อายุ ๖๘ สามเณร ๑ รูป) เป็นนักเรียนชั้นเปรียญธรรม ๘ (8) ประโยค ๑ รูป (เป็นพระภิกษุ) สำหรับชั้น ป.ธ.๔ ถวายความรู้ในวิชาแปลไทยเป็นมคธ สำหรับชั้น ป.ธ.๘ ถวายความรู้วิชาแต่งฉันท์ ถ้าสัปดาห์ไหนมีเวลาเรียน ๖ วัน ก็แบ่งกันชั้นละ ๓ วัน ถ้ามีเวลาเรียน ๕ วัน ก็ยกประโยชน์ให้ชั้น ป.ธ.๔ ไป ๓ วัน ชั้น ป.ธ.๘ ได้ ๒ วัน การไปถวายความรู้ตามที่เล่ามานี้เอาบุญเป็นกำไรครับ เป็นการเก็บบุญใส่ย่ามอีกทางหนึ่งเพิ่มจากวิธีอื่นๆ ที่ผมทำอยู่แล้วเป็นประจำ - ที่เล่ามานี่ ผมเชื่อว่าเพื่อนๆ ที่เข้ามาอ่านคงจะพบถ้อยคำที่ไม่เข้าใจอยู่หลายคำ ถ้าสนใจ วันหลังจะขยายความให้ฟังครับ

เขียน 06 Jul 2011 @ 21:06 ()


ความเห็น (0)