อนุทิน 91730 - พช.นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ม.ราชภัฏมค.

ตามที่ดิฉันได้เข้ารับการศึกษาป.เอกสาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดิฉันดีใจและภาคภูมิใจที่เลือกเข้าศึกษาวิชานี้ เพราะเป็นสาขาที่ตรงกับตำแหน่งงาน และชอบเนื้อหาที่ได้เรียน จะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและท้องถิ่นค่ะ

ณ วันที่๒๒มิถุนายน๒๕๕๔คณะอาจารย์และพี่ๆนวัฒกรรมได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษ าการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งดิฉันได้ความรู้หลายอย่างดูแล้วน่าจะนำมาเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานอย่างพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปค่ะ

เขียน 06 Jul 2011 @ 13:13 () แก้ไข 06 Jul 2011 @ 16:25, ()


ความเห็น (0)