อนุทิน 91718 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๗๖๓ |

บันทึกที่ว่างเปล่า ไร้ข้อความและตัวอักษรใด ๆ ภายในบันทึก

บันทึก "ภาพดอกไม้ ไร้ซึ่ง บทกวี ... ขอความหมาย ดีดี สักหนึ่งบท"

ขอกัลยาณมิตรช่วย "แต่งบทกวี" ลึกซึ้ง กินใจ มีความหมายงาม ๆ สักบท ...

ภาพดอกไม้ ไร้ซึ่ง บทกวี
ขอความหมาย ดีดี สักหนึ่งบท
กัลยา- ณมิตร เติมเต็มรส
คำตอบโจทย์ ยิ้มงาม ตามหัวใจ

เขียน 06 Jul 2011 @ 02:21 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:44, ()


ความเห็น (0)