อนุทิน #91706

@@@  การเปิดใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเป็นความต้องการของเสียงส่วนใหญ่   ย่อมดีกว่าที่จะโวยวายและไม่ยอมรับเพราะเป็นการแสดงออกซึ่งการมองโลกในแง่ลบ   ควรให้เวลาและโอกาสในการที่เขาจะทำงานและแสดงศักยภาพในตัวตนออกมา   @@@

เขียน:

ความเห็น (0)