อนุทิน 91670 - โสภณ เปียสนิท

จ่ายเงินค่าต่อท่อประปาเข้าบ้านสวน1000บาท จ่ายค่าไถ+ถมทางเข้าบ้านอีก 2000 บาท จ่ายค่าต่อน้ำประปาที่ อบต.อีก 700 บาท (พร้อมบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน) จ่ายค่าปลูกต้นไม้10ต้น 100 บาท

เขียน 05 Jul 2011 @ 08:04 ()


ความเห็น (0)