อนุทิน #91668

และแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล..ก็ได้รับการตอบสนองกับการใช้งานจริง โปรแกรมสำหรับการออกติดตามเยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูลลง Family Folder แลผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน....
เขียน:

ความเห็น (0)