อนุทิน 91668 - wasun saithong

wasun saithong
และแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล..ก็ได้รับการตอบสนองกับการใช้งานจริง โปรแกรมสำหรับการออกติดตามเยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูลลง Family Folder แลผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน....
เขียน 05 Jul 2011 @ 07:01 ()


ความเห็น (0)