อนุทิน 91662 - แมลงธรรม

  ติดต่อ

หา เห็น ตัด ถึง เป็นหลักการที่ได้รับและเรียนรู้มาจาก หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม สำนักวิปัสสนาภาวนาอนัตตารามถ้ำวัว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
  เขียน:  

ความเห็น (0)