อนุทิน 91662 - แมลงธรรม

แมลงธรรม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หา เห็น ตัด ถึง เป็นหลักการที่ได้รับและเรียนรู้มาจาก หลวงพ่อธี วิจิตฺตธมฺโม สำนักวิปัสสนาภาวนาอนัตตารามถ้ำวัว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เขียน 04 Jul 2011 @ 23:25 ()


ความเห็น (0)