อนุทิน 91661 - แมลงธรรม

แมลงธรรม

ทำงานทางธรรมค่ะ จิตใจหมายมุ่งเรียนรู้ให้เข้าถึงมากที่สุด เพื่อความหลุดพ้นจริง

เขียน 04 Jul 2011 @ 23:23 ()


ความเห็น (0)