อนุทิน 91645 - Ongkuleemarn

SHORT NOTE #97

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการประมวลผล "บันทึกการฝึกสอนฯ"

ครบรอบ 1 เดือนแล้วสำหรับการฝึกสอนภาคเรียนที่ 1/2554

ครูกำลังรวบรวมข้อมูลว่า...

  • ใครเขียนบันทึกการฝึกสอนฯ ไปถึงวันไหนบ้าง ?
  • ใครขาดการเขียนบันทึก ขาดวินัยในการบันทึกบ้าง ?
  • บันทึกของใครยังเขียนไม่สมบูรณ์ในด้านการนิเทศการสอน ?
  • ใครไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคณะบ้าง ?

เพื่อจะต้องแจ้งข้อมูลนี้ให้ทางคณะฯ ทราบต่อไป

เขียน 04 Jul 2011 @ 19:40 ()


ความเห็น (0)