อนุทิน 91624 - ยูยินดี

  ติดต่อ

 

วันนี้พานักเรียนทำ lab การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ชื่อ ว่า ยีสต์ ชื่อที่คนทั่วไปรู้จัก หรือหาชื้อได้ที่ร้านขายของชำ เรียกว่า เชื้อหมักเหล้า

เพื่อศึกษา การเจริญของยีสต์ในน้ำผลไม้สด

   ผมและนักเรียนได้หมักแล้วเกิด การเปลี่ยนแปลงที่สรุปได้

จากตารางบันทึกผลการทดลองพบว่า น้ำผลไม้ที่เติมยีสต์แล้วทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน มีการเปลี่ยนแปลงสีและกลิ่น เนื่องจากการเจริญของยีส และเมื่อสังเกตยีสต์ด้วยกล้องจุลทรรศน์(10 * 10) เท่า พบว่า ยีสต์มีลักศนะเป็นจุดกลมเล็ก ๆ อย่างกระจัดกระจาย 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)