อนุทิน 91600 - นาย นพดล ดล อ้นหน้อย

เรียนอาจาย์ อนงค์ศริ วันนี้ผมทีปัญหาเข้าเรียนไม่ได้ เนื้อจากว่า วันเสาร์ทีผ่านช่างได้มาติดปั้มน้ำใหม่ที่บ้าน แต่ต่อท่อผิด ผมมาให้ช่างใหญ่มาแก้งานวันอาทิตย์ เขาบอกเลื่อนจะแก้ให้วันจันทร์เพราะว่าวันอาทิตย์ปิดเลือกต้ง นัดผมตอนแปดโมงเช้าจะเสร็จก่อนเที่ยง แต่วันนี้ช่างมา9โมง บอกว่าต้องไปชื้อของจะกลับมาทำตอน 11โมง ผมเลยต้องเฝ้าคนงาน จึงไม่สามารถเข้าเรียนได้ จึงเรียนมาให้อาจารย์ทราบ ด้วยความเครพ นพดล

เขียน 04 Jul 2011 @ 11:22 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:44, ()


ความเห็น (0)