อนุทิน 91547 - Rangsiman02401

Rangsiman02401
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1.2 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง การนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมาช่วยในการรวบรวม ประมวลผล สรุป จัดเก็บ และเผยแพร่ สารสนเทศที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัวเลข ตัวอักษร ภาพ และเสียง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เขียน 04 Jul 2011 @ 09:05 ()


ความเห็น (0)