อนุทิน 91546 - sunchui 11 401

sunchui 11 401
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

        หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

เขียน 04 Jul 2011 @ 09:05 ()


ความเห็น (0)