อนุทิน 91516 - ภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์

    วันนี้ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมา  มีปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น คือ คนไปใช้สิทธิมากมาย เบื้องต้นในบางเขตของ กทม.มีคนไปใช้สิทธิมากเกิน 70 % ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ก็เป็นไปแล้ว  คงต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ ว่าอย่างน้อยการเมืองไทย ก็เดินหน้าไปได้อีกขั้นหนึ่งแล้ว แต่คงต้องรอดูมิติด้านอื่นๆ ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัย

เขียน 03 Jul 2011 @ 19:13 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:44, ()


ความเห็น (0)