อนุทิน #91515

คุณภาพของผู้แทน...บ่งบอกคุณภาพของประชาชน...จริงจริง...ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร...น่าคิดต่อ...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)