อนุทิน 91515 - ครูธี

คุณภาพของผู้แทน...บ่งบอกคุณภาพของประชาชน...จริงจริง...ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร...น่าคิดต่อ...

เขียน 03 Jul 2011 @ 19:05 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:44, ()


ความเห็น (0)