อนุทิน 91507 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๗๕๕ |

หน่วยเลือกตั้งที่ไกลที่สุดของเชียงใหม่

หน่วยเลือกตั้งที่ 9 บ้านแม่เงา ต.สบโขง อ.อมก๋อย ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทาง 12 ชั่วโมง ต้องขนโดยใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ และเดินเท้าเข้าไป 30 กม

หน่วยที่ทุรกันดาร อยู่ในพื้นที่ ต.สบโขง อ.อมก๋อยทั้งหมด คือ

หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บ้านแม่หลองใต้ หน่วยเลือกตั้งที่ 7 บ้านห้วยยาว หน่วยเลือกตั้งที่ 8 บ้านตะกอคะ และหน่วยเลือกตั้งที่ 9 บ้านแม่เงา หน่วยเลือกตั้งที่ 10 บ้านเมโตเค หน่วยเลือกตั้งที่ 12 บ้านห้วยผึ้ง

มีระยะทาง 160-180 กม. ใช้เวลาเดินทาง 11-12 ชั่วโมง ซึ่งแต่ละหน่วยต้องใช้เวลาเดินเท้าระหว่าง 4 -7 ชั่วโมง

ท่านใดยังไม่รู้จัก "อำเภออมก๋อย" ของเชียงใหม่ ... นี่น่าจะเป็นข้อมูลของความเหลื่อมล้ำได้นะครับ ;)...

เขียน 03 Jul 2011 @ 15:51 ()


ความเห็น (0)