อนุทิน 91500 - พรรณี

@ 18

ได้หนังสือเล่มใหม่จากพี่เยาวลักษณ์ กัลยาณมิตรทางธรรม เรื่อง จิตเป็นอมตะ  เรื่องราวของ ลุงหวีด  บัวเผื่อน   ชายในเพศฆราวาสที่ปฏิบัติธรรมได้สมควรแก่ธรรม (ผู้สนใจเชิญที่เวบลิงค์นี้    http://www.loongweed.com/

คุณพรรณีคงต้องใช้เวลาเวียน ว่าย ในสังสารวัฏ นานกว่าสติจะเกิด ค่ะ

 

เขียน 03 Jul 2011 @ 14:08 () แก้ไข 27 Aug 2011 @ 14:17, ()


ความเห็น (0)