อนุทิน 91434 - ใบบุญ

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

  • เช้า ประชุมผอกอง/เลขานุการคณะ
  • บ่าย หารือเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔

  • ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ๗/๕๔

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

  • บ่ายประชุมคณะกรรมการดูแลร้านค้า

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๔

  • พาพ่อไปหาหมอฟัน

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

  • เช้าประชุมคณะกรรมการประเมินค่างาน
  • เที่ยงประชุมคณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี
เขียน 02 Jul 2011 @ 11:31 ()


ความเห็น (0)