อนุทิน 91426 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ช่วงนี้ การเมืองร้อนแรงมาก ส่งข้อมูลข่าวสารการเมืองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหรือเพื่อประกอบการตัดสินใจให้พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ มักจะมีคำถามว่า "เลือกใคร หรือ Vote No" หรือไม่ก็ตีความว่าการส่งข้อมูลนั้นมีเจตนาที่จะสนับสนุนใคร
  • 

เรื่องนี้ละเอียดอ่อนตรงที่เรามักนำโลกทัศน์ส่วนตัวไปตัดสินพฤติกรรมผู้อื่น

  • ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีโลกทัศน์ของบางคนที่แม้ว่าจะในใจจะเลือกใคร แต่สามารถให้ข้อมูลทุกคนรอบด้านและวางตน "อุเบกขา" ไม่ชอบพูดจาโน้มน้าวใจใครโดยขาดความระมัดระวัง
  • หากต่างคนต่างเข้าใจโลกทัศน์ผู้อื่น ก็จะ "เบาตัว"  ไม่ใช้เวลาไปกับการปรุงว่าผู้อื่นจะคิดอย่างไร
เขียน 02 Jul 2011 @ 08:45 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:44, ()


ความเห็น (0)