อนุทิน 91369 - นาย ธราดล ธราดล บุญยาพงษ์

เรียนคุณครูชัดเจนที่เคารพครับ กระผมครูธราดล บุญยาพงษ์ ครุที่ปรึกษาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมที่นักเรียนได้จัดนำเสนอเพื่อรองรับประเมินโรงเรียนในฝัน มี อยู่ห้อง ๒ ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการที่ ๑ จะเป็นการนำเสนอการแสดงละครเวทีจากวรรณคดีไทย เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ที่อยู่ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ชั้นม. ๓ เป็นการบูรณาการการเรียนรู้โดยการขับร้องกลอนบทละคร และใส่ท่าร่ายรำประกอบด้วย
กิจกรรมที่ ๒ เป็นการบูรณาการการเรียนรู้การทำหนังสือเล่มเล็กเป็นลักษณะป๊อปอัพ โดยแต่งเป็นกาพย์ห่อโคลงชมประเพณีท้องถิ่นและมีการอ่านทำนองเสนาะผสมผสานบูรณาการการเรียนรู้เพื่อครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมที่นักเรียนได้จัด

เขียน 01 Jul 2011 @ 12:58 ()


ความเห็น (0)