อนุทิน #91356

  คุณภาพสถานศึกษา เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจกันของบุคลากรทุกฝ่าย ตัวจักรสำคัญที่จะขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา คือ ผู้บริหาร  คุณครูทุกคน ต้องรักกัน ช่วยกัน ส่งเสริมกันและกัน

เขียน:

ความเห็น (0)