อนุทิน 91349 - นาง อวยพร แจ ออละมาลี

คำว่า Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความพัฒนาในองค์กรได้เพราะเป็นการนำเสนอกระบวนการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จและได้ผลดี การให้รางวัลกับผู้มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานที่ดี ทำให้คนเก่งและมีผลงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานยิ่งขึ้นและยังเป็นแรงจูงใจให้คนที่มีความสามารถอยากเข้ามาแลกเปลี่ยนร่วมกันต่อไป สุดท้ายองค์กรนั้นๆก็พัฒนาและมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป

เขียน 01 Jul 2011 @ 03:54 ()


ความเห็น (0)