อนุทิน 91349 - นาง อวยพร แจ ออละมาลี

  ติดต่อ

คำว่า Best Practice วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความพัฒนาในองค์กรได้เพราะเป็นการนำเสนอกระบวนการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จและได้ผลดี การให้รางวัลกับผู้มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานที่ดี ทำให้คนเก่งและมีผลงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงานยิ่งขึ้นและยังเป็นแรงจูงใจให้คนที่มีความสามารถอยากเข้ามาแลกเปลี่ยนร่วมกันต่อไป สุดท้ายองค์กรนั้นๆก็พัฒนาและมีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป
  เขียน:  

ความเห็น (0)