อนุทิน 91317 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • การให้ความเห็นด้านกฎหมาย ปัญหาแรกที่มักจะพบคือผู้ขอคำปรึกษามักให้ข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะกรณีที่ตนเองเป็นผู้กระทำผิด หรือมีส่วนผิด
  • โดยบทบาทหน้าที่แล้ว ที่ปรึกษากฎหมายไม่ใช่ศาล เป็นผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายให้แก่ผู้ขอรับคำปรึกษา หากปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูลจะส่งผลเสียต่อผู้รับคำปรึกษาเอง อีกประการหนึ่ง โดยจรรยาบรรณ ที่ปรึกษากฎหมายไม่เปิดเผยความลับของผู้ขอรับคำปรึกษาอยู่แล้ว  ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนถูกต้องจะเป็นผลดีต่อผู้ขอรับคำปรึกษามากที่สุด
  • เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรณีเรียกค่าเสียหาย ผู้ขอรับคำปรึกษาไม่ยอมให้ข้อมูลว่าใครเป็นผู้ทำผิดสัญญา ทำให้ไม่สามารถพิจารณาการเรียกร้องค่าเสียหายได้ จึงทำได้เพียงแค่ให้ความเห็นกว้าง ๆ เกี่ยวกับหลักการในการพิจารณาสิทธิบอกเลิกสัญญา ผลของการบอกเลิกสัญญา และการเรียกค่าเสียหายจากผู้ผิดสัญญาโดยไม่สามารถฟันธงใด ๆ ได้
เขียน 30 Jun 2011 @ 17:08 () แก้ไข 30 Jun 2011 @ 17:13, ()


ความเห็น (0)